STOWARZYSZENIE ELBLĄG#

Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu

ul. Wigilijna 19-21/24, 82-300 Elbląg

NIP 578-000-79-53

REGON 170000070

Rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000031513

Kontakt:

Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu

ul. Wigilijna 19-21/24, 82-300 Elbląg

Tel. (22) 516 47 03

biuro.zarzadu@grupazpr.pl

www.eska.pl

Komisja Rewizyjna: Zbigniew Benbenek, Andrzej Porębiak, Emilia Zakrzewska

Zarząd: Katarzyna Białek, Paweł Szaniawski, Michał Hejka, Tomasz Szakiel

 Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu jest nadawcą programu:

  • Radio Eska Elbląg 94,1 FM

 

Informacje o beneficjencie rzeczywistym Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem Portal Podatkowy Usługi - ADCRBR (podatki.gov.pl).

 

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) znajdują się pod tym link - Link

 

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Stowarzyszenie Rozwoju Rozgłośni Radiowej w Elblągu podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.